Nieuwe richtlijnen voor het verrichten van reanimatie bij volwassenen

View the english summary Open PDF (103.16 KB)

In november 2005 werden door de European Resuscitation Council nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor het verrichten van primaire reanimatie bij volwassenen. Deze richtlijnen, die in augustus 2006 ook in Nederland zullen worden ingevoerd, wijken op verschillende punten af van de eerdere richtlijnen uit 2000. De belangrijkste wijzigingen zijn dat thans wordt aanbevolen een reanimatiepoging te beginnen als het slachtoffer bewusteloos is, niet reageert en geen normale ademhaling heeft; te beginnen met het verrichten van hartmassages; de beademingen ongeveer 1 seconde te laten duren; bij het verrichten van hartmassages de muis van de hand direct op het midden van de borst van het slachtoffer te plaatsen; en een verhouding van 30 hartmassages op 2 beademingen toe te passen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.