Resorptie van 2 bovenincisieven bij een 14-jarige jongen

View the english summary Open PDF (118.44 KB)
Bij een 14-jarige jongen bleek sprake te zijn van een centraal reuscel granuloom interradiculair van gebitselementen 11 en 12. De behandeling bestond uit enucleatie en verwijdering van de ten dele geresorbeerde gebitselementen 11 en 12. In verband met de jeugdige leeftijd van patint is voorlopig gekozen voor een uitneembare partile gebitsprothese. Gedurende de controleperiode van 1 jaar werden geen aanwijzingen voor een lokaal recidief gezien.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.