Onder redactie van dr. J.H.G. Poorterman

Excerpten van augustus 2006

Open PDF (53.18 KB)

Restauratieve tandheelkunde: Klasse V-composietrestauraties na 5 jaar, Klasse I- en II-compomeerrestauraties na 4 jaar. Cariologie: Cariëspreventief effect van chloorhexidinelak in putten en fissuren. Prothetische tandheelkunde: Sterkte van 4-delige keramische bruggen, Overlevingspercentages van keramische kronen en bruggen na 5 jaar. Kindertandheelkunde: Voorspellende waarde van cariësprevalentie in tijdelijk gebit. Orthodontie: Skelettale parameters voor Klasse II/1 en Klasse II/2. Materiaalkunde: Repareren van restauraties.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.