Een retrospectieve beschrijving van 16 patiënten

Verticale distractieosteogenese van de extreem geresorbeerde edentate onderkaak

View the english summary Open PDF (249.14 KB)

De doelstelling van het onderzoek was het bepalen van de langetermijnresultaten van distractieosteogenese van de extreem geresorbeerde edentate onderkaak met behulp van klinische en röntgenologische metingen in de beginsituatie tot en met het laatste moment in de follow-up (spreiding 2-62 maanden) bij 16 opeenvolgende patiënten. Bothoogte, eventuele sensibiliteitsstoornissen, complicaties en implantaatverlies werden geregistreerd. De gemiddelde botresorptie bedroeg 11,2% na 3 jaar.Van de 16 patinten werd bij 5 patiënten een sensibiliteitsstoornis gezien; 3 patiënten vertoonden 1 of meerdere andere complicaties. Het implantaatsuccespercentage bedroeg 89,2. Distractieosteogenese lijkt vooralsnog een betrouwbare techniek, waarbij stabiel bot ontstaat.Wel moet rekening gehouden worden met het risico van een sensibiliteitsstoornis en eventuele andere complicaties.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.