De invloed van vermoeiing op het bevestigingscement rondom glasvezel/koolstofvezel wortelkanaalstiften bij composietopbouwen

View the english summary Open PDF (202.74 KB)
Kronen met weinig ferrule en een opbouw met een korte wortelkanaalstift laten een hoog percentage mislukkingen zien. De invloed van vermoeiingskrachten op de cementlaag tussen korte, prefab glasvezel/koolstofvezel wortelkanaalstiften en worteldentine werd bestudeerd. Er werden 2 composietcementen, Panavia 21 en RelyX-ARC, en 1 kunststofgemodificeerd glasionomeercement, RelyX, gebruikt. De stiftopbouwen (lengte 6 mm) werden vervaardigd op eenwortelige bovenpremolaren waarvan de kroon was verwijderd ter hoogte van de approximale glazuur-cementgrens. Na het cementeren van de stift werd de opbouw vervaardigd met adhesief (Clearfil Photo Bond) en lichthardend composiet (Clearfil Photo Core). De helft van de opbouwen (n = 8) werd blootgesteld aan vermoeiingsbelastingen (106 cycli onder een hoek van 85° op de rand van de opbouw). Daarna werden de wortels met de 6 mm lange stiften in 3 dwarsdoorsnedensecties gezaagd. Met een ‘push-out test’ kon geen significant verschil worden aangetoond tussen de retentie van de vermoeide en de controlestiften. Zowel beoordelingen met de scanningelektronenmicroscoop als de push-out tests lieten een statistisch significante verbetering zien van RelyXnaar RelyX-ARC- naar Panavia 21-cement, en van apicaal naar coronaal.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.