De website van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde is verbeterd

View the english summary Open PDF (96.76 KB)
Hoewel het pas 2 jaar geleden is dat de website van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde in een geheel nieuwe jas werd gestoken, bieden de wisseling van uitgever en het toevoegen van nieuwe functies die via de website worden aangestuurd, de mogelijkheid een aantal verbeteringen door te voeren. Er zijn een paar wijzigingen waarmee abonnees en niet-abonnees te maken krijgen. De opmaak en de bediening van de website voldoen nog goed en die worden dan ook niet veranderd.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.