Boekbespreking van oktober 2007

Open PDF (72.23 KB)

Bisfosfonaatgerelateerde osteonecrose van de kaak - Intrusie van de incisieven. R.E. Marx: Oral & intravenous bisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaws. History, etiology, prevention, and treatment. E. van Steenbergen: Intrusion of the maxillary incisors.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.