Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten van oktober 2007

Open PDF (83.10 KB)

Implantologie: Effect van roken op prognose van implantaten. Cariologie: Effect van xylitolkauwgom op aantal mutans streptokokken. Mondziekten en kaakchirurgie: Implicaties van een verhoogde bloedstollingsneiging. Restauratieve tandheelkunde: Approximaal contact 6 maanden na restaureren, Evaluatie van Clearfil Liner Bond 2 na 10 jaar. Prothetische tandheelkunde: Composietkronen mét en zónder vezelversterking, Slijtage van composietkronen na 1 jaar. Parodontologie: Membraamtechnieken na extractie van derde molaren. Materiaalkunde: Vergelijking hechting aan carieus en normaal dentine, Verlaagde hechtsterkte door speekselverontreiniging. Algemene ziekteleer: Voedingssupplementen verhogen mortaliteit.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.