BIG-register en Kwaliteitsregister Tandartsen

View the english summary Open PDF (94.48 KB)

De Nederlandse overheid bewaakt de zorgverlening overeenkomstig de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg door middel van registratie van zorgverleners in het zogenaamde BIG-register. Tandartsen kunnen nu ook op vrijwillige basis hun betrokkenheid met de mondzorg aan de patiënten tonen door deelname aan het Kwaliteitsregister Tandartsen. Beide registers beschikken over een website waarop veel informatie is te vinden voor de zorgverleners zelf en voor hun patiënten: www.ribiz.nl en www.kwaliteitsregistertandartsen.nl.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.