Een val op de mond

View the english summary Open PDF (151.86 KB)
Een 34-jarige vrouw meldde zich bij een tandarts na een val met de fiets. In eerste instantie leek er alleen sprake van enkele kleine kroonfracturen. Enkele weken later klaagde de patiënt over een zwelling van haar onderlip. Zij werd verwezen naar een kaakchirurg. Er werd een röntgenopname van haar onderlip gemaakt. De afgebroken glazuurfragmenten bleken zich in de onderlip te bevinden. Deze casus illustreert het belang van een zorgvuldig onderzoek bij patiënten met een gebitstrauma.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.