Terminologie in de tandheelkunde

Open PDF (44.75 KB)

Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde en de Vlaamse editie van het Belgisch Tijdschrift voor Tandheelkunde zijn de wetenschappelijke tijdschriften voor de tandheelkunde in het Nederlandse taalgebied. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde ziet het onder andere als haar taak richting te geven aan het gebruik van de Nederlandse taal in de tandheelkunde.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.