Complicaties door wachttijd voor behandeling onder algehele anesthesie

View the english summary Open PDF (447.88 KB)

De capaciteit voor tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie is beperkt. Kennelijk overstijgt de vraag het aanbod. Een schriftelijke enquête onder alle 403 patiënten die in 2003 in een centrum voor bijzondere tandheelkunde onder algehele anesthesie waren behandeld, of hun ouders of verzorgers, wees uit dat de mediaan van de tijd vanaf de verwijzing tot het eerste consult 8 weken was geweest. De tijd die was verstreken voordat een patiënt kon worden behandeld, kende ook een mediaan van 8 weken. De wachttijd op behandeling was voor kinderen langer geweest dan voor volwassenen, met de langste wachttijd voor 4- en 5-jarigen. Bij 43% van de patiënten hadden zich tijdens de wachttijd complicaties voorgedaan als orale pijn en eet- en slaapproblemen. Bij kinderen waren vaker complicaties opgetreden dan bij volwassenen. Met elke week wachten was voor kinderen de kans op complicaties toegenomen met 6,7%.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.