Evidence-based tandheelkunde: Voorwoord

Open PDF (41.20 KB)

Er bestaat een brede maatschappelijke interesse om de kwaliteit van de gezondheidszorg en dus ook van de tandheelkunde te verhogen en transparanter te maken. ‘Evidence-based’ tandheelkunde kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren en dient derhalve een belangrijke rol binnen de tandheelkundige beroepsuitoefening te spelen. Een belangrijke component van evidence-based tandheelkunde is transparantie. Hoe is men gekomen tot een bepaalde behandelstrategie, hoe was de kwaliteit van de diagnostiek, welke beslissingen zijn er genomen en hoe betrouwbaar was de informatie waarop dit alles is gestoeld?

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.