Beroepsdifferentiatie in de tandheelkunde 10. De differentiatieopleiding tot tandarts-pedodontoloog

View the english summary Open PDF (92.13 KB)

Evenals de overige disciplines binnen de tandheelkunde heeft de kindertandheelkunde een ontwikkeling doorgemaakt in de richting van een differentiatieopleiding. Na een voorzichtige start aan het eind van de vorige eeuw bestaat er thans een door de European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) erkende en de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) opgezette opleiding tot tandarts-pedodontoloog en een daarmee verband houdend register. Na een eerste inschrijving in het register heeft recent een visitatieronde plaatsgevonden waarna ruim 30 tandartsen-pedodontologen officieel zijn ge(her)registreerd en erkend. Zij zijn werkzaam zowel in de algemene praktijk, verwijspraktijken en centra voor bijzonder tandheelkunde als binnen universitaire medische centra en zij staan algemeen practici graag met raad en daad terzijde.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.