Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten van mei 2007

Open PDF (78.70 KB)

Prothetische tandheelkunde: Hechtsterkte van 3 glasvezelstiftsystemen aan worteldentine. Gnathologie: Waarom komt TMD vaker voor bij vrouwen? Orthodontie: Protrusie onderfront oorzaak gingivarecessie? Preventieve tandheelkunde: Opnieuw cariës na behandeling onder algehele anesthesie. Kindertandheelkunde: Gevolgen van gastro-oesofageale reflux bij kinderen, Voedingspatroon van jonge kinderen met ernstige cariës. Radiologie: Beeldcompressie. Sociale tandheelkunde: Cariësrisicofactoren bij Zweedse 19-jarigen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.