Vaccins, epidemieën en tandartsen

View the english summary Open PDF (117.29 KB)
Dit artikel is een bewerkte vertaling van een redactionele bijdrage die in juni 2006 is verschenen in het Journal of the American Dental Association. In het eerste deel ervan wordt het uitbreken van een bofepidemie in de Verenigde Staten beschreven en de rol die tandartsen kunnen spelen bij het vroegtijdig identificeren van patiënten met deze ziekte. Een tweede deel beschrijft het risico op het uitbreken van een vogelgrieppandemie en het ontwikkelen van een vaccin daartegen. In een commentaar op de inhoud van deze redactionele bijdrage wordt het risico op het uitbreken van zowel de bof als de vogelgriep in Nederland besproken. Ook worden de maatregelen van de Nederlandse overheid bij een grieppandemie behandeld. Geconcludeerd wordt dat de mogelijke rol van tandartsen bij het identificeren van patiënten met de bof en bij een grieppandemie zeer beperkt is. Wel wordt geadviseerd dat tandartsen zich regelmatig in algemene termen op de hoogte stellen van de actuele situatie van alle infectieziekten in Nederland.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.