Het gebruik van lasers in de tandartspraktijk: mogelijkheden en onmogelijkheden

View the english summary Open PDF (136.59 KB)
Het hoogstaande niveau van de tandheelkundige zorg in Nederland en de rigide regelgeving in de tandheelkundige zorg kunnen een barrière vormen voor het invoeren van nieuwe of dure technieken. Zo worden de lasertechnieken in de tandheelkunde al snel beschouwd als een (te) dure manier voor het bereiken van een tandheelkundig doel dat ook met bestaande middelen bereikbaar is. Toch zijn er extra behandelmogelijkheden door de laser bijgekomen. Laserfluorescentie maakt een aanvullende cariës- en parodontale diagnostiek mogelijk. Lasers kunnen bijdragen tot het effectief spoelen van wortelkanalen. Ook is een veilige reiniging van de diepe pocket met de lasertechniek mogelijk. Chirurgie aan de weke delen kan eenvoudiger en veiliger met lasers worden uitgevoerd dan met het mes, met als extra voordeel minder (na)bezwaren voor de patiënt. Het succesvol toepassen van lasertechnieken staat of valt met het gebruik van de juiste laser (golflengte en pulssysteem) voor het beoogde doel. Het is bijna onmogelijk voor de tandarts zonder kennis van (laser)zaken zich op verantwoorde wijze een dergelijk instrument aan te schaffen. Voorafgaand aan de aankoop is het zeker nuttig een lasercursus te volgen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.