Een overzicht voor tandartsen

Huidafwijkingen in het aangezicht

View the english summary Open PDF (377.58 KB)

Van tandartsen mag enige bekendheid worden verondersteld met huidafwijkingen van het aangezicht. Zij zullen patiënten zo nodig moeten kunnen motiveren een huisarts of een dermatoloog te raadplegen. Huidafwijkingen kunnen op verschillende manieren worden gerubriceerd. In deze bijdrage is gekozen voor een indeling in infectieuze aandoeningen, inflammatoire aandoeningen, auto-immuunziekten, benigne nieuwvormingen, premaligne afwijkingen en maligne afwijkingen. In de Nederlandse gezondheidszorg hebben huisartsen een belangrijke spilfunctie. Tot voor kort waren zij ook de eerst aangewezene collega’s naar wie tandartsen een patiënt met een geconstateerde huidafwijking verwezen. De huisarts stelde dan vervolgens vast of een doorverwijzing naar een dermatoloog al of niet was geïndiceerd. Mede gelet op de veranderingen in het zorgstelsel is rechtstreekse verwijzing door een tandarts naar een dermatoloog zeker verdedigbaar.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd juni 2007 ; 114: 271-277
rubriek
Medisch
Gerelateerd