Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten van juli 2007

Open PDF (190.64 KB)

Cariologie: Fluorideretentie in speeksel en plaque na spoelen. Restauratieve tandheelkunde: Applicatiewijze van eencomponentadhesieven, Klasse IIIDyractrestauraties na 5 jaar, Vulmaterialen beschadigd door laseren en zandstralen, Effectiviteit van eenstaps polijstsystemen, Duurzaamheid van composieten amalgaamrestauraties. Prothetische tandheelkunde: Hechtsterkte composietcementen aan glasvezelstiften. Gnathologie: Synoviitis en verklevingen van het kaakgewricht. Kindertandheelkunde: Pulpabehandeling van tijdelijke molaren, Gedragsverandering na algehele anesthesie. Orthodontie: Approximale glazuurreductie, Microdontie na chemotherapie. Mondziekten en kaakchirurgie: Osteogenesis en dentinogenesis imperfecta. Parodontologie: Genetische basis voor chronische parodontitis. Radiologie: Fosforplaten direct uitlezen? Preventieve tandheelkunde: Zwarte vlekjes op glazuur door bacterie, Elektrische tandenborstel in verzorgingstehuis. Materiaalkunde: Polymerisatiediepte en lichtvensterafstand, Hechting van glasionomeercement aan carieus dentine, Vroegtijdig watercontact met glasionomeercement. Sociale tandheelkunde: Mondgezondheid en het gebruik van snacks. Gerodontologie: Mondgezondheid en behandelbehoefte van geïnstitutionaliseerde ouderen. Algemene ziekteleer: Ontsmetting van neus en keel voor openhartoperatie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd juli 2007 ; 114: 309-320
rubriek
Excerpten
Gerelateerd