Bot en implantaten als fundament voor functie en esthetiek

Open PDF (84.60 KB)
Samenvatting van de inaugurele rede uitgesproken door G.M. Raghoebar bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar in de Implantologie en Reconstructieve Preprothetische Chirurgie aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdag 22 mei 2007.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.