Bruxisme als bijwerking van serotonineheropnameremmers

View the english summary Open PDF (80.78 KB)
Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontving 14 meldingen van tandenknarsen als bijwerking van geneesmiddelen. De meeste meldingen (12) betroffen de als antidepressiva toegepaste selectieve serotonineheropnameremmers. Verschillende casusbesprekingen in de literatuur ondersteunen de associatie tussen het gebruik van serotonineheropnameremmers en het optreden van bruxisme. Bruxisme kan worden verklaard vanuit het effect van serotonineheropnameremmers op de centrale dopaminehuishouding. Omdat bruxisme ernstige attritie van de dentitie kan veroorzaken, is het bij de diagnosticering van belang te vragen naar het gebruik van antidepressiva en meer specifiek van serotonineheropnameremmers.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.