Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten van september 2007

Open PDF (120.14 KB)

Mondziekten en kaakchirurgie: Zwangerschapsdiabetes. Cariologie: Chloorhexidine en cariëspreventie bij ouderen. Restauratieve tandheelkunde: Klasse II-opensandwichrestauraties na 9 jaar, Klasse II-glasionomeercementrestauraties na 6 jaar, Approximaal contact van klasse II-restauraties. Gnathologie: De complexe biopsychosociale context, Effect van lokale anesthesie op atypische odontalgie. Kindertandheelkunde:Algehele anesthesie bij extracties. Orthodontie: Dosimetrie van 3D-apparaten, Vorm en positie van lippen bij Klasse II/2-afwijking.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.