Geloofwaardigheid van de wetenschap in het geding

Frauderende onderzoekers

View the english summary Open PDF (81.03 KB)

De laatste jaren verschenen in Science en The Lancet publicaties die, achteraf bezien, gebaseerd waren op vervalste of gefingeerde onderzoeksgegevens. Naar aanleiding hiervan schreef de redactie van The Journal of the American Dental Association een commentaar waarin wordt gewezen op de nadelige consequenties van wetenschappelijke fraude. Na publicatie in een tijdschrift wordt aan wetenschappelijk onderzoek waarde toegekend en worden de artikelen daarover door collega-onderzoekers geciteerd. Omdat zij niet over de oorspronkelijke onderzoeksgegevens beschikken, kunnen referenten en tijdschriftredacties artikelen niet toetsen op fraude. De kans dat op fraude gebaseerd onderzoek in de literatuur terechtkomt, is daarom niet helemaal uit te sluiten. Als dit gebeurt, is dat niet alleen nadelig voor de wetenschap, ook patiënten kunnen daar schade van ondervinden doordat zij onterecht hoop krijgen op genezing. Als fraude aan het licht komt, is bovendien het vertrouwen in het wetenschappelijk onderzoek geschaad. Voorgesteld wordt dat er bij wetenschappelijke activiteiten preventieve maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld door de oorspronkelijke onderzoeksgegevens te laten controleren door onafhankelijke onderzoekers. Tijdschriftredacties zouden sancties op kunnen leggen aan frauderende auteurs.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.