Functie dicteert implantologie

Open PDF (87.17 KB)

Samenvatting van de inaugurele rede uitgesproken door prof. dr. D. Wismeijer bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Implantologie en Prothetische Tandheelkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam op vrijdag 30 maart 2007.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.