Het Nederlands Speekselcentrum

View the english summary Open PDF (73.35 KB)

Speeksel speelt een belangrijke rol bij de spijsvertering en bij de afweer en bescherming van de mond. Het Nederlands Speekselcentrum is een instituut voor speekselonderzoek en -diagnostiek voor patiënten met speekselproblemen en is tevens een kenniscentrum voor speekselgerelateerde aandoeningen. De website van het centrum is voor algemeen practici zeer waardevol. Een regelmatig bezoek verdient aanbeveling

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.