Os sanum in corpore sano; een gezonde mond in een gezond lichaam

Open PDF (101.04 KB)

Samenvatting van de inaugurele rede uitgesproken door B.G. Loos bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de parodontologie aan de Universiteit van Amsterdam op 16 mei 2007.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.