Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten van januari 2008

Open PDF (163.82 KB)

Restauratieve Tandheelkunde: Giomeerrestauraties na 8 jaar, Postoperatieve gevoeligheid, Retentie van klasse V-restauraties na 13 jaar, Hechtsterkte van vezelversterkte composietstiften. Orthodontie: Lipposities bij lachen en spreken, Wrijving bij zelfligerende en conventionele brackets. Preventieve tandheelkunde: Betere bescherming tegen erosie. Radiologie: Automatische classificering van röntgenbeelden. Materiaalkunde: Polijsten van nanofijne en nanohybride composieten, Microlekkage vergeleken bij 4 adhesiefsystemen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.