Start van de jaargang 2008

Open PDF (137.06 KB)

Bij de start van het 23e lustrum van ons tijdschrift, de 115e jaargang, zijn een paar wisselingen opgetreden in de redactie. Er is afscheid genomen van mw. prof. dr. C.E.L. Carels en dr. M.S. Cune, respectievelijk na 5 en na maar liefst 13 jaar trouwe dienst. Carine Carels, hoogleraar orthodontie aan de Katholieke Universiteit Leuven, was de representant voor Vlaanderen en zij behartigde het specialisme orthodontie. Recent nog zijn onder haar leiding de artikelenserie over orthodontie in de algemene praktijk en het komende themanummer (in februari) over genetica en mondgezondheid tot stand gekomen. Haar vertrek uit de redactie zal door de door haar getoonde inzet en betrokkenheid en door haar innemende persoonlijkheid een gemis zijn. Marco Cune was in de redactie de man met de verfrissende ideeën. Zijn voorstellen voor nieuwe onderwerpen en themanummers waren vaak lumineus. In zijn redactieperiode was hij ook zelf (co)auteur van 30 artikelen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.