Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

Bespreken en beoordelen van professioneel gedrag 2

View the english summary Open PDF (647.56 KB)

Sinds de invoering van de bachelor–masterstructuur is in het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam professioneel gedrag als een te examineren onderdeel in de bachelorfase opgenomen. Onder professioneel gedrag wordt het waarneembare gedrag in de opleidingscontext verstaan, dit ter onderscheid van iemands innerlijke opvattingen of overtuiging. De kern van dit onderdeel in de opleiding is om studenten structureel, meerdere keren per jaar en door meerdere docenten te voorzien van terugkoppeling op het eigen gedrag, in het licht van wat van een mondzorgverlener mag worden verwacht. De opleidingseis is dat een student in het derde jaar van de bachelorfase aantoonbaar voldoende beoordelingen heeft om het benodigde studiepunt te krijgen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.