Voorwoord

Peri-implantologische problematiek: prothetische en chirurgische dilemma’s

Open PDF (96.47 KB)

De behandeling van een patiënt met orale implantaten behelst een traject met nadrukkelijke prothetische en chirurgische aspecten. Bij de indicatiestelling bestaat steeds de vraag: wat is prothetisch gewenst en haalbaar en in hoeverre kan chirurgisch aan die wensen tegemoet worden gekomen. Daarbij moeten de behandelaars kiezen uit een immer groeiend arsenaal aan middelen, materialen en technieken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd november 2008 ; 115: 579-579
rubriek
Thema
thema
Peri-implantologische problematiek
Gerelateerd