Prothetische dilemma’s

Suprastructuurkeuze in de edentate bovenkaak

View the english summary Open PDF (170.02 KB)

Patiënten met een edentate bovenkaak kunnen problemen hebben met het dragen van een volledige gebitsprothese. De meest voorkomende klachten zijn gebrek aan retentie en stabiliteit van de volledige bovenprothese, maar ook andere factoren, zoals een versterkte kokhalsreflex, beïnvloeden de tevredenheid. Het bevestigen van een prothetische constructie aan implantaten is een goede oplossing om genoemde klachten weg te nemen of sterk te verminderen. De keuze voor een bepaalde suprastructuur, een uitneembare overkappingsprothese of een vaste brugconstructie, wordt beïnvloed door een veelheid aan factoren, zoals mate van atrofie van de bovenkaak, reinigingsmogelijkheden, wensen van de patiënt en financiële mogelijkheden.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd november 2008 ; 115: 599-604
rubriek
Thema
thema
Peri-implantologische problematiek
Gerelateerd