Prothetische dilemma’s

Vroeg of laat belasten van implantaten in de edentate onderkaak

View the english summary Open PDF (205.11 KB)

De meeste edentate patiënten ervaren retentieproblemen met hun onderprothese en dit resulteert vaak in functionele maar ook sociale klachten. Sinds het gebruik van orale implantaten als retentiemechanisme is deze patiëntengroep succesvol te behandelen met een aantoonbaar positief effect voor langere tijd. Het traditionele protocol gaat echter uit van een late belasting van de implantaten. Directe belasting van 4 implantaten met een overkappingsprothese of een vaste prothetische constructie is gebleken even succesvol te zijn als late (niet-directe) belasting. Tot nu toe waren onderzoeksresultaten met slechts 2 implantaten gebaseerd op behandelprotocollen die uitgaan van vroege, maar niet-directe, belasting door middel van een overkappingsprothese en vaak met een nog niet definitieve retentievorm. Recent onderzoek laat zien dat directe belasting van 2 implantaten met een overkappingsprothese even succesvol is als niet-directe belasting en bovendien niet duurder. Door nieuw ontwikkelde behandelconcepten hoeft late belasting niet langer meer een automatische keuze te zijn.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd november 2008 ; 115: 589-595
rubriek
Thema
thema
Peri-implantologische problematiek
Gerelateerd