Chirurgische dilemma’s

De sinusbodemelevatie

View the english summary Open PDF (217.71 KB)

Een geringe verticale botdimensie in de bovenkaak vormt een beperking voor het plaatsen van implantaten. De sinusbodemelevatie is een behandeling waarbij het verticale botvolume toeneemt, zodat orale implantaten kunnen worden geplaatst. Het principe van deze chirurgische techniek is het prepareren van een luik in de laterale wand van de sinus maxillaris, dat met de sinusmucosa in craniale richting wordt opgeklapt. De ruimte onder dit luik wordt gevuld met een bottransplantaat. Transplantatie van autoloog bot is de standaard voor deze vorm van augmentatie, zij het dat hiervoor een tweede wond moet worden gemaakt. Onder bepaalde omstandigheden kan ook van een botsubstituut gebruik worden gemaakt, waarbij rekening moet worden gehouden met een langere genezingsfase. Indien voldoende bothoogte voorhanden is voor een goede primaire stabiliteit van het implantaat, kan een simultane implantatie worden uitgevoerd. Gezien de grote anatomische variëteit van het sinus maxillarisgebied is een goede kennis van de anatomie en een goede preoperatieve anamnese en diagnostiek van groot belang.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd december 2008 ; 115: 668-672
rubriek
Thema
thema
Peri-implantologische problematiek
Gerelateerd