Chirurgische dilemma’s

Donorlocaties voor botaugmentatie bij enkeltandsvervanging

View the english summary Open PDF (178.28 KB)

Wanneer na verlies van een of meer gebitselementen onvoldoende bot aanwezig is om een implantaat te kunnen plaatsen is een botaugmentatie geïndiceerd. Bij grote botdefecten, zoals botdeficiënties in de edentate kaak en defecten groter dan 3 gebitselementen, kan uit de orale regio niet altijd voldoende bot worden geoogst en moet men zo nodig zijn toevlucht nemen tot een autoloog bottransplantaat van een extraorale donorplaats (crista iliaca). Ook bij verticale botdefecten zal de keuze gewoonlijk vallen op een autoloog bottransplantaat, al kan dit dan veelal uit de orale regio worden geoogst. Bij kleine botdefecten kan worden gekozen voor een augmentatie met autoloog bot uit de orale regio (ramus mandibulae of kinregio) of voor een botsubstituut.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd december 2008 ; 115: 662-666
rubriek
Thema
thema
Peri-implantologische problematiek
Gerelateerd