Chirurgische dilemma’s

Medische beperkingen en risicofactoren

View the english summary Open PDF (180.09 KB)

Voor een behandeling met permucosale implantaten komen in principe alleen patiënten in aanmerking met een ASA-score van I of II. Geen goede kandidaten voor een behandeling met implantaten zijn patiënten die recent een myocard infarct of cerebrovasculair accident hebben gehad, patiënten met immuunsuppressie, patiënten die een actieve therapie tegen kanker ondergaan, patiënten die drugs gebruiken of die langdurig gebruikmaken van intraveneuze bisfosfonaten. Bij patiënten met een risico op het krijgen van endocarditis, maar ook bij patiënten met een orthopedische prothese moet terughoudend worden opgetreden ten aanzien van het plaatsen van implantaten. Mocht toch tot behandeling worden overgegaan, dan is overleg met de behandelend specialist aangewezen. Naast absolute contra-indicaties, bestaan er omstandigheden die het succes van een implantaatbehandeling compromitteren, zoals radiatie van het kaakbot of langdurig roken. Over het effect van medische condities op de overleving van implantaten is weinig bekend. Bij een naar wens te plannen (electieve) chirurgische behandeling dient het operatierisico zorgvuldig te worden afgewogen tegen de potentiële baten die orale implantaten bieden.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd december 2008 ; 115: 643-651
rubriek
Thema
thema
Peri-implantologische problematiek
Gerelateerd