Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten van februari 2008

Open PDF (455.98 KB)

Sociale tandheelkunde: Tabaksgebruik en verlies van gebitselementen onder mannen. Algemene ziekteleer: Orale bijwerkingen bij gebruik van cannabisspray. Prothetische tandheelkunde: Hechtsterkte aan verontreinigd zirconiumkeramiek. Mondziekten en kaakchirurgie: Erfelijke fibreuze hyperplasie met uiteenlopende fenotypen. Orthodontie: Zijn molaren echt te intruderen?, Superelastische nikkel-titanium draden. Radiologie: Kaakgewrichtafwijkingen bij personen zonder stress. Kindertandheelkunde: Atypische apicale wortelresorptie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.