Genetica. Voorwoord

Open PDF (440.23 KB)

Het begint er op te lijken dat geen enkele medische noch tandheelkundige discipline de genetische dans ontspringt: overal ontwikkelt de genetica zich als een subdiscipline van een bestaand vakgebied. De inhoud van dit themanummer over genetica kan hiervan getuigen met bijdragen als genetica van cariës, van de gebitsontwikkeling, van parodontale afwijkingen, van schisis en van craniofaciale afwijkingen. Toch is genetica in de orale en craniofaciale biologische wetenschappen niet nieuw, maar tekent zich stilaan een verschil af met enkele jaren geleden. Nu wordt genetica niet alleen meer aangewend voor een moleculaire analyse en/of het diagnosticeren van een afwijking en/of een pathologisch proces, maar speelt genetica tevens een preventieve en therapeutische rol in de aanpak van bepaalde aandoeningen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.