De bescherming van patiëntengegevens

View the english summary Open PDF (259.17 KB)

Tegenwoordig worden om allerlei redenen persoonsgegevens geregistreerd waarbij de privacy van de burger in het gedrang kan komen. Om te bevorderen dat deze gegevens zorgvuldig worden behandeld en om de burger in staat te stellen dat zelf te controleren is de Wet bescherming persoonsgegevens ingesteld. Ook zorgverleners die ten behoeve van de patiëntenbehandeling veel gegevens verwerken, vallen onder deze wet. De organisatie die verantwoordelijk is voor de uitoefening van en de controle op naleving van deze wet is het College bescherming persoonsgegevens. Op de website mijnprivacy.nl van dit College is informatie te vinden over de implicaties van deze wet voor het houden van een patiëntendossier.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.