Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten van maart 2008

Open PDF (207.66 KB)

Restauratieve tandheelkunde: LED-polymerisatie en postoperatieve sensibiliteit. Kindertandheelkunde: Gedragsverandering na algehele anesthesie, Reactiviteit en emotionaliteit bij niet-coöperatieve kinderen, Vóórkomen van trauma bij 1- tot 3-jarigen. Orthodontie: Geeft ortho-composiet bisfenol-A af?, Cariëspreventie in de orthodontie. Materiaalkunde: Vaardigheid van tandarts beïnvloedt microlekkage, Beïnvloedt zinkoxide-eugenol de hechting aan dentine?

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.