Onder redactie van J.H.G. Poorterman

Excerpten van mei 2008

Open PDF (497.62 KB)

Cariologie: Effect van fluoridegelapplicaties bij laag cariësrisico, Het achterlaten van carieus dentine in diepe laesies. Restauratieve tandheelkunde: Duurzaamheid van klasse IIsandwichrestauraties. Prothetische Tandheelkunde: Klinische beoordeling solitaire Procera AllCeram®-kronen. Kindertandheelkunde: Kennis over kindertandheelkunde bij Schotse tandartsen. Orthodontie: Esthetiek van het gelaat. Radiologie: Patiëntendosis bij intraorale röntgenopnamen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.