Botsubstituten, groeifactoren en distractieosteogenese

View the english summary Open PDF (556.71 KB)

Tot nu toe wordt voor de reconstructie van botdefecten vaak gebruikgemaakt van bottransplantaten Vanwege de nadelen van het oogsten van bot wordt de laatste decennia uitgebreid gezocht naar alternatieven in de vorm van synthetische botvervangers. Ondanks vele uitgevoerde experimenten is tot op heden nog geen botvervangend materiaal gevonden dat de werking van natuurlijk bot kan evenaren. Om bij toepassing van een botsubstituut de structuur en de functie van natuurlijk bot te benaderen, kunnen ook botgroeifactoren of zelfs vitale botvormende cellen worden toegevoegd. In dat geval, spreekt men van weefseltechnologie op celniveau. Distractieosteogenese kan beschouwd worden als mechanische weefseltechnologie. Hierbij is sprake van weefselgeneratie zonder toevoegingen van buitenaf. Een combinatie van beide technieken voor weefseltechnologie, bestaande uit het toevoegen van botvervangende materialen of groeifactoren tijdens distractieosteogenese is al in enkele dierexperimentele onderzoeken geëvalueerd, weliswaar met niet-eenduidige uitkomsten.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd juni 2008 ; 115: 297-304
rubriek
Thema
thema
Distractieosteogenese
Gerelateerd