Distractieosteogenese en orofaciale afwijkingen

View the english summary Open PDF (641.52 KB)

De aanpak van orofaciale afwijkingen is gewoonlijk gecombineerd orthodontisch-chirurgisch van aard. De toepassing van distractieosteogenese biedt nieuwe behandelmogelijkheden, zoals verbreding van de mandibula in transversale richting en verlenging van de ramus mandibulae. Inmiddels is gebleken dat distractieosteogenese een zeer bruikbaar alternatief is voor conventionele osteotomieën in geval van verlenging van het corpus mandibulae bij retrognathie en voor voorwaartse verplaatsing van het middengezicht op Le Fort I-, II- of III-niveau. Verbreding van de maxilla met distractieosteogenese is vermoedelijk de meest gebruikte toepassing. Distractieosteogenese moet niet worden gezien als vervanging van de conventionele osteotomieën, maar als een waardevolle aanvulling. Veelgenoemde voordelen ten opzichte van een osteotomie zijn de toepasbaarheid op jongere leeftijd, de kleinere kans op nervusbeschadiging, de verplaatsing van kaken of kaakdelen over grotere afstand, de grotere stabiliteit van het behandelresultaat, geen overbruggende bottransplantaten nodig, de geringere operatierisico’s en de kortere operatieduur. Voor een groot deel van deze veronderstelde voordelen bestaat echter nog geen wetenschappelijk bewijs.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd juni 2008 ; 115: 324-330
rubriek
Thema
thema
Distractieosteogenese
Gerelateerd