Distractieosteogenese in de orthopedie

View the english summary Open PDF (599.00 KB)

Al meerdere decennia wordt distractieosteogenese toegepast in de orthopedie voor het verlengen van ledematen. Enkele andere indicaties voor distractieosteogenese in de orthopedie zijn non-unions, open fracturen, oncologische defecten en artrose van de enkel. Het centrale principe van distractieosteogenese is de vorming van nieuw bot tussen 2 botsegmenten wanneer die geleidelijk uit elkaar worden gedreven. De meest voorkomende complicaties zijn infectie, loslaten en breuk van de aangebrachte pinnen, osteomyelitis en fractuur van het geregenereerde bot. Nadelen van de distractieapparaten zijn de hoge kosten, de technische moeilijkheidsgraad en de lange leercurve. Distractieosteogenese in de orthopedie is erg intensief. Daarom moet deze techniek alleen worden toegepast bij goed gemotiveerde en goed te instrueren patiënten die fysiek en geestelijk in staat zijn met de fixateur om te gaan.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd juni 2008 ; 115: 306-313
rubriek
Thema
thema
Distractieosteogenese
Gerelateerd