Behandelbaarheid van kinderen gezien door de ogen van de tandarts

View the english summary Open PDF (451.07 KB)
De meeste tandartsen in Nederland vinden het belangrijk om de gebitten van kinderen te behandelen. Toch blijven veel caviteiten in het gebit van kinderen onbehandeld. Om inzicht te krijgen in de behandelbaarheid van kinderen is een enquête gehouden onder 4.500 tandartsen van een zorgverzekeraar. Een representatieve groep beantwoordde vragen over de behandelnoodzaak en behandelbaarheid van kinderen en over de mogelijkheid tot verwijzen van kinderen naar een collega of een tandarts-pedodontoloog. Uit de enquête blijkt dat tandartsen het belangrijk vinden de gebitten van kinderen te behandelen. Tandartsen ervaren de meeste behandelproblemen bij kinderen van 0 tot en met 6 jaar. Voor het behandelen van deze categorie kinderen wordt graag een beroep gedaan op een collega of een tandarts-pedodontoloog.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.