Boekbesprekingen van september 2008

Open PDF (326.42 KB)

Hoofd en zenuwstelsel - Myogene TMD-pijn - Handboek vaccinaties - Secundaire cariës in situ. M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher, M. Voll, K. Wesker: Anatomische atlas Prometheus. Hoofd en zenuwstelsel. M.K.A. van Selms: Myogenous temporomandibular disorder pain: diagnosis, etiology, motor conseqeunces and treatment follow-up. R. Burgmeijer, K. Hoppenbrouwers, N. Bolscher: Handboek vaccinaties. Deel A: Theorie en uitvoeringspraktijk. R. Thomas: Secondary caries in situ.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.