Draagt orthodontische behandeling bij aan de mondgezondheid?

View the english summary Open PDF (467.52 KB)
Het eerste deel van dit artikel is een bewerkte samenvatting van een artikel dat Donald J. Burden schreef in het themanummer ‘Orthodontics: quality of care, quality of life’ in Seminars in orthodontics (juni 2007). De auteur van het oorspronkelijke artikel verrichtte een systematisch literatuuronderzoek naar enige, historisch geclaimde, heilzame effecten van een orthodontische behandeling, zoals een verminderde kans op cariës, parodontale aandoeningen, trauma van de tanden en op temporomandibulaire stoornissen. Op basis van de door hem verzamelde literatuur acht hij de heilzame werking op deze terreinen echter onbewezen. Het tweede deel van dit artikel behelst een kritisch en genuanceerd commentaar op de inhoud van het artikel en de conclusie van Burden.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.