Een uitkomst voor een kind met anodontie

Een implantaatgedragen overkappingsprothese in de onderkaak

View the english summary Open PDF (131.29 KB)

Een 8-jarige jongen met ectodermale dysplasie had slechts 6 hypoplastische tijdelijke gebitselementen in de bovenkaak en een edentate onderkaak. Als gevolg daarvan had hij esthetische en functionele problemen. Voor de bovenkaak was reeds een partiële plaatprothese vervaardigd met draadankers die hun retentie vonden onder buccaal op de gebitselementen aangebrachte extensies van composiet. Gedacht werd aan het vervaardigen van een conventionele gebitsprothese in de onderkaak. De processus alveolaris en de omslagplooi bleken hiervoor echter ontoereikend. Hoewel gewoonlijk wordt afgeraden implantaten te plaatsen bij patiënten in de groei, werd op grond van literatuurbevindingen toch gekozen voor het aanbrengen van 2 implantaten in het interforaminale deel van de onderkaak. Op de implantaten werd een overkappingsprothese op een mesostructuur van drukknoppen vervaardigd. Twee jaar na het plaatsen van de implantaten hadden zich geen complicaties voorgedaan en was de patiënt tevreden met het bereikte functionele en esthetische resultaat.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.