Pre- en postchirurgische orthodontie

View the english summary Open PDF (485.22 KB)

Een prechirurgische orthodontische behandeling kan worden bemoeilijkt door afwijkende anatomische verhoudingen en functie en door dentoalveolaire compensatie. Dentoalveolaire decompensatie is nodig om een passende occlusie te verkrijgen die de chirurgische kaakcorrectie stabiliseert. Als bij de prechirurgische orthodontische behandeling wordt gestreefd naar een zekere mate van sagittale overcorrectie vereenvoudigt dat de postchirurgische orthodontische behandeling. Bij een distorelatie wil dit zeggen dat het creëren van diastemen tussen de laterale incisieven en de cuspidaten in de maxilla voordelen heeft voor de chirurgische behandeling. Er onstaat ruimte voor een eventuele overcorrectie en vervolgens maakt het ook de postchirurgische orthodontische behandeling eenvoudiger. Bij een mesiorelatie is dit niet nodig omdat het front geen storende factor is. Bij mensen met een kort aangezicht wordt het frontcontact juist gebruikt om aangezichtshoogte te winnen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.