Infectieziekten en arbeid

Open PDF (236.89 KB)

Het Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid (KIZA) is een website met informatie specifiek over infectieziekten in relatie tot werk en werkomstandigheden. Daarmee verschilt het van de websites van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI). De doelstelling van het KIZA is het verzamelen, rubriceren en categoriseren van informatie over infectieziekten en deze te vertalen naar de bedrijfsgeneeskundige context.
Link: http://www.kiza.nl/kiza/index.php

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.