Een inspannende resultaatsverbintenis

Open PDF (62.42 KB)

Als gevolg van ontwikkelingen in de mondzorgprofessie en veranderingen in de samenleving wordt een horizontaal georganiseerde mondzorg steeds meer gemeengoed. Voor de patiënt brengt dat met zich mee dat het onduidelijker wordt wie nu eigenlijk waarvoor verantwoordelijk is. In geval van een conflict zal het voor juristen ook moeilijker worden vast te stellen met wie de patiënt een (deel)behandelovereenkomst heeft gesloten. Om aan deze onduidelijke situatie een einde te maken wordt voor mondzorgcentra een wettelijk geregelde centrale aansprakelijkheid bepleit.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.